بستن

Millenial

gen-y
بازاریابیتبلیغات

تبلیغات در ۱۰ سال آينده به کدام سمت می‌رود

طبق یک نظرسنجی از مردم آمریكا در مورد آینده تبلیغات، سوال و جواب‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته است: -- سوال:‌ به نظر شما تبلیغات در رسانه‌هایی مانند تلویزیون ،
بیشتر بخوانید