پس از کمپین تبلیغاتی مک‌دونالد با پیکتوگرام‌ در سال 2014 و بازخوردهای مثبت آن ( مراجعه به مطلب گذشته )، مک‌دونالدز در سال 2015 نیز با تغییراتی در پیکتوگرام‌ های تبلیغاتی...