نگاهی اجمالی به آنچه در ذهن نسل هزاره ای ها می‌گذرد و ترجیحات آن‌ها در مواجهه با برندها و فناوری

برای بررسی طرز فکر نسل هزاره ابتدا باید نگاهی به دورانی که آن‌ها زندگی می‌کنند، بی‌اندازیم. برای بسیاری، فناوری دیجیتال بخشی از زندگی‌شان است. آن‌ها…